Resurs Rehabilitering erbjuder olika insatser för alkohol- och drogproblem och psykisk ohälsa.
Insatser som alla kännetecknas av korta beslutsvägar och snabb hantering till hjälp.

Vi har program och insatser för bedömning, rehabilitering, uppföljning, chefs/HR- stöd och arbetsplatsutbildningar.
Även skräddarsydda föreläsningar för olika målgrupper.

Unikt för de rehabiliteringsinsatser vi erbjuder är att den anställde alltid är kvar i arbete under rehabiliteringen och alltså inte skickas iväg på någon institution.

CHEF/HR-STÖD

Stöd till chef/HR i frågor inom ramen för arbetsmiljö och rehabiliteringslagstiftningen. Vad kan du göra? Vad gäller? Vad är rimligt? Klicka på BILDEN för informationsblad

Öppenvård i grupp

30 veckors program i grupp för alkohol- och drogproblem. En halvdag per vecka. 30 tillfällen under närmare ett år. Uppehåll för semester. Klicka på BILDEN för informationsblad

Enskilda samtal

Enskilda samtal som kan vara psykoterapi eller stödsamtal för psykisk ohälsa eller alkohol och drogproblematik. Vid särskilda omständigheter erbjuder vi även samtalsserier med hjälp av Skype.

Spelprogram

Program i grupp eller enskilt för problematiskt spelande om pengar.

Bedömning

Vid indikationer om psykisk ohälsa, alkohol- och drogproblem eller spelproblem hos medarbetare erbjuder vi bedömning med rekommendation om lämplig insats. Bör ske i samverkan med Företagshälsovård eller annan medicinsk expertis. Klicka på BILDEN för informationsblad