Rehabiliteringsrådgivning Resurs Rehabilitering

Chef/HR- stöd

Stöd till chef/HR i frågor inom ramen för arbetsmiljö och rehabiliteringslagstiftningen. Vad kan du göra? Vad gäller? Vad är rimligt? Vilka rutiner behövs?

 • Kostnadsfri support till chefer och HR.
 • Råd för utveckling av policy m.m.
 • Utbildningsinsatser efter behov
Bedömning/kartläggning Resurs Rehabilitering

Utredning

Vid signaler om alkohol- och drogproblem, spel och psykisk ohälsa hos medarbetare erbjuder vi kartläggning med rekommendation om lämplig insats.

 • Underlag inför arbetsgivares beslut
 • Bakgrundsintervju
 • Indikationer om omfattning och svårighetsgrad
 • Psykisk ohälsa
 • Egen målsättning och motivation
Öppenvård grupp. Resurs Rehabilitering

Öppenvård i grupp

30 veckors program i grupp för alkohol- och drogproblem. En halvdag per vecka. 30 tillfällen under närmare ett år. 

 • Kvar i arbete under rehabiliteringstiden
 • Affektskola
 • Kunskap om beroende, biologiskt, psykologiskt och socialt
 • Återfallsprevention
Enskilda samtal. Resurs Rehabilitering

Enskilda samtal

Osäkerhet för att ha fel, eller inte riktigt veta vad som gäller gör att man som chef ibland inte vet hur man ska agera på bästa sätt.

 • Individuellt anpassad serie samtal för alkohol- och narkotikaproblem
 • Psykoterapeutiska samtal
 • 15- metoden
 • Affektpedagogik

Online

Vi har under åren regelbundet ett antal pågående online samtal med arbetstagare. Vi använder den teknik som bäst passar tex Teams eller Skype. 

 • Individuellt anpassad serie samtal för alkohol och narkotikaproblem.
 • Samtal för ångestproblematik
 • Uppgifter fylls i digitalt
 • Rehabmöte online