Våra tjänster

Rehabiliteringsrådgivning Resurs Rehabilitering

Chef/HR- stöd

Stöd till chef/HR i frågor i frågor som rör alkohol eller narkotikaproblem på arbetsplatsen.
Vad kan du göra? Vad gäller? Vad är rimligt? Vilka rutiner behövs?

Bedömning/kartläggning Resurs Rehabilitering

Utredning

Vid signaler om alkohol- och drogproblem, spel och psykisk ohälsa hos medarbetare erbjuder vi kartläggning med rekommendation om lämplig insats.

Öppenvård grupp. Resurs Rehabilitering

Öppenvård i grupp

30 veckors program i grupp för alkohol- och drogproblem. En halvdag per vecka. 30 tillfällen under närmare ett år. 

Enskilda samtal. Resurs Rehabilitering
Enskilda samtal

I vissa situationer är enskilda samtal en väg att gå. Vi erbjuder samtal för alkohol och narkotika men även psykoterapeutiska samtal.

Online

Vi har under åren regelbundet ett antal pågående online samtal med arbetstagare. Vi använder den teknik som bäst passar tex Teams eller Skype.