Resurs Rehabilitering är ett kunskapsföretag med många års samlad erfarenhet av behandling för alkohol- och drogproblem och hjälp till de anhöriga.

Vi riktar våra föreläsningar och utbildningsdagar efter våra kunders önskemål och behov.

AFFEKTSKOLA

 

Utbildning för behörighet att bedriva affektskola

Om affekter och affektskola.
Affektskola är ett pedagogiskt program som syftar till att varje deltagare skall lära sig mer om sina affekter/känslor. Att öka sin affektmedvetenhet, förstå sig själv och sina reaktioner. Det är en central del för att bättre kunna handskas med sig själv och sin omgivning. Affektpedagogiken ingår som ett verktyg i vår alkohol- och drogrehabilitering. 

Kontakta oss för pris eller för att göra en intresseanmälan. Då vi har tillräckligt med intresserade startar vi upp ett utbildningstillfälle. Meddela oss här Kontakt

Läs mer här och ladda ner ett informationsblad om utbildningen här Affektskola 

Vill du bli för Affektskola?Kursinbjudan – 
Pågående

Gruppledare för Affektskola. Genomförs vid två tillfällen
9-10 februari & 9-10 mars 2019.

Utbildningen innefattar egna studier i affektteori, en kortare hemuppgift mellan tillfällena, hålla egna korta föreläsningar och praktisera gruppledarrollen.

Litteraturtips
Tyvärr finns det inga böcker av Tomkins översatta till svenska.
Vi förutsätter dock att de som vill bli gruppledare för Affektskolan ger sig tid att läsa brottstycken av Tomkins författarskap.

Det finns fyra stora volymer (Affect, imagery and consciouness) 
men även en bra sammanfattande bok med en rad artiklar och analyser som heter Exploring Affect, redigerad av Virginia Demos.

På svenska vill vi rekommendera Leif Havneskölds bok 
Utvecklingspsykologi, bägge upplagorna, Antonio Damasios böcker, Descartes misstag och Känslan av att leva

En annan mer lättillgänglig bok på svenska är Marianne Sonnby Borgströms bok Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsteori.

Grundarna till affektskolan, och professorerna Kerstin och Bengt-Åke Armelius beskriver varför affektskola är användbart i beroendevård.

Affektskolan, en pedagogisk metod att lära sig om människans kanske viktigaste signalsystem – Affektsystemet.

Affektskolan skapades vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet av bla prof. Kerstin och Bengt-Åke Armelius. Affektskolan är en pedagogisk metod som syftar till att göra deltagarna mer medvetna om sina affektsignaler och att lära sig att hantera sina känslor. Man lär sig också hur affekthanteringen påverkar våra relationer till andra människor och därmed också oss själva. Affektskolan har använts i olika sammanhang, men främst i primärvård och psykiatri och både med vuxna och ungdomar som deltagare.

Det finns en del forskning som visar att efter deltagande i Affektskolan minskar deltagarnas symtom på stress och psykisk ohälsa och deras välbefinnande ökar. Det visar sig också att resultat av Affektskolan kan synas på hur hjärnan fungerar. Affektskola anpassad till klienter med missbruksbakgrund har provats i ett examensarbete. 

En slutsats var att den målgruppen har behov av en tydlig struktur, variation, repetition, kortare och intensivare behandling samt att det finns ett nätverk som kan stödja och fånga upp de känslor som väcks i Affektskolan. Skam, ilska, glädje och smärta lyfts fram som centrala i en Affektskola för klienter med missbruksbakgrund.

Kerstin & Bengt-Åke Armelius

Övriga utbildningar & kurser

Vi erbjuder även utbildningar och kurser för arbetslivet efter behov.

Vi erbjuder målgruppsanpassade utbildningar och föreläsningar till Personalvetare, ledningsgrupper, medarbetare, chefer, skyddsombud och personal på vårdcentraler inom företagshälsovården, näringslivet.

– Om riskbruk, skadligt bruk och beroende
– Framtagande av policy för alkohol- droger samt psykisk ohälsa
– Om det nödvändiga samtalet vid alkohol- och drogproblem samt psykisk ohälsa

Ring oss eller skicka oss en förfrågan här Kontakt