Ringar på vattnet Utbildning Resurs Rehabilitering

Om våra utbildningar

Resurs Rehabilitering är ett kunskapsföretag med många års samlad erfarenhet av behandling för alkohol och drogproblem, handledning och psykoterapi.

Vi riktar våra föreläsningar och utbildningsdagar efter våra kunders önskemål och behov.

Några exempel på kurser och utbildningar under åren som vi genomfört är: om det svåra men nödvändiga samtalet, drogtester  och arbetsplatsen, policyn för arbetsgivare, spelproblem och arbetslivet, om bruk, riskbruk och beroende m.m. 

Vårt arbete med affektteori och affektskola

Vi har i vårt arbete med beroende funnit vikten av att förstå sina grundläggande affekter och hur de påverkar oss i vår vardag. I samband med starten av Resurs Rehabilitering kom vi i kontakt med Umeå universitets program för Affektskola utvecklat av Bengt Åke och Kerstin Armelius.

Affektskola har praktiserats och använts i många olika sammanhang med god evidens.

Vi utbildar och använder metoden inom alla våra verksamheter, i psykoterapi med enskilda patienter, affekt fokuserad psykoterapi, i handlednings-sammanhang baserat på affekt-pedagogik. Det ger oss ett gemensamt språk avseende förståelse av klienter/patienters beteende. I vår gruppbehandling för alkohol och narkotika ingår affektskola.

Ni kan ta del av detta genom våra olika utbildningar och gruppverksamheter.