Tips och råd om litteratur, videos

Unikt samarbete mellan SONA Connect och Resurs Rehabilitering. 

För er som är intresserade av samtal om behandling, svar på arbetsgivares, socialsekreterares frågor om behandling.

I denna inspelning samtalar vi om beroende och sjukdomsförklaringen. 
I del 1 samtalar Sophie Nyman med Claes Parck, leg psykoterapeut och företagsläkare Lena Larsson.

I del 2 fortsätter samtalet med Aminah Fallgren, Christel & Jimmy Blondin.

Nu finns Christel Blondins föreläsning på Ledarskapsdagarna tillgänglig. 
Christel föreläser om psykisk ohälsa i arbetslivet. 

För dig som chef eller HR och undrar tex över cannabis användning hos medarbetare.

Eller vill reda ut den mer arbetsrättsliga frågan om medarbetaren bryter mot behandlingskontraktet. I denna inspelning från den 24 maj reflekterar personalen från Resurs Rehabilitering och arbetsrättsjurist Mats Pahlman över ett antal frågor som arbetsgivare ställs inför.

Ett videoseminarium om striden mot beroendet med Christel Blondin

Ett videoseminarium om andlighet och tillfrisknande med Christel Blondin

Ett videoseminarium om familjen och missbruket i 3 delar (se nedan) med Craig Nakken. Svensk text

Inspelning från vårt webbinarium den 26 april 2021.