Om spel och beroende – hösten 2019

Ett frukostmöte  om spelberoende och arbetsplatsen.
Hur kan vi hantera det?

                                         Läs mer

Beroende i centrum är en serie av föreläsningar och samtal utifrån psykologi, sociologi, filosofi kopplat till alkohol, droger och spelproblem.
Välkomna till trevliga och intressanta höstkvällar 2019.

                                Läs mer

Spelproblem och arbetsplatsen

Nytt datum 2019

Spelproblem och arbetsplatsen – det luktar ju inte, så hur upptäcker vi då?

Resurs Rehabilitering & Spelberoendes förening i Malmö arrangerar en frukost med den övergripande frågan – hur kan arbetslivet möta spelproblem?

Arbetsplatsen kan vara en hälsofrämjande arena för att tidigt upptäcka dem som riskerar att få spelproblem. Hur kan man som HR/Chef  möta spelproblem hos medarbetare? Vilka är motiven för att agera? Hur upptäcker vi spelproblem?
Kan spelproblem förebyggas? Ska vi ha en policy?
Vad gör vi när rehabilitering kan bli aktuellt?

Denna dag vid kommer ni få lyssna till ett panelsamtal bestående av professor Anders Håkansson, Lunds universitet.  
Madeleine Tügel, Spelberoendes förening Malmö. Thomas Nilsson, leg. psykolog, Sustainable Interaction. Mats Pahlman, Unionen Chef Sydväst. Jeanett Paludan, VD, Management Partners Malmö.

Moderatorer
Jimmy Blondin, Resurs Rehabilitering & Mikael Forsberg, Spelberoendes förening Malmö.

VAR: LUND, Lokal meddelas senare

NÄR: 11 oktober 2019 kl 8.00 – 10.30

INBJUDAN: Spelproblem

ANMÄLAN: webbformulär

KOSTNAD: 150 kr inkl. moms.

OBS Kostnadsfritt för medlemmar i Spelberoendes Riksförbunds olika föreningar.
Anmälan görs då till
Madeleine Tügel madeleine@spelberoende.se