Presentationsbilder att ladda ned

Under vecka 21 var Resurs Rehabilitering talare vid:

”Från silen till pillret till….?”,
Ronneby Brunn

”De nödvändiga samtalen
i arbetslivet”,
Scandic, Kalmar