Spelproblem och risk för spelproblem

Har ditt spelande om pengar börjat oroa dig eller har behovet blivit ett problem som du själv inte kan hantera? Då kan du göra en självkoll här.

PGSI består av nio frågor som mäter spelproblem och risk för spelproblem senaste året

Tolkningsmall

Svaren på de nio frågorna ges följande poäng:
Aldrig=0
Ibland=1
Ofta=2
Nästan alltid=3 
Summera all dina svar, maxpoäng är 27. 

Så här tolkar du dina svar:
0=Inga spelproblem
1–2=Viss risk för spelproblem
3–7=Förhöjd risk för spelproblem
8 eller mer=Spelproblem

Viktigt att säga är att testet i sig inte kan ställa en diagnos. De kan däremot ge en indikation. Fler tester och en kontakt hos Företagshälsovården eller hos din vårdcentral kan vara befogat.

Du är välkommen att ringa oss för att diskutera vidare tester och bedömning hos oss. Vi ger dig också en rekommendation om hur du kan gå vidare. 

Affektskola, ledarskap

Vill du veta mer om PGSI så följer du länken här nedan