Spelproblem och risk för spelproblem

Har ditt spelande om pengar börjat oroa dig eller har behovet blivit ett problem som du själv inte kan hantera? Då kan du göra en självkoll här.

PGSI består av nio frågor som mäter spelproblem och risk för spelproblem senaste året

Tolkningsmall

Svaren på de nio frågorna ges följande poäng:
Aldrig=0
Ibland=1
Ofta=2
Nästan alltid=3 
Summera all dina svar, maxpoäng är 27. 

Så här tolkar du dina svar:
0=Inga spelproblem
1–2=Viss risk för spelproblem
3–7=Förhöjd risk för spelproblem
8 eller mer=Spelproblem

Viktigt att säga är att testet i sig inte kan ställa en diagnos. De kan däremot ge en indikation. Fler tester och en kontakt hos Företagshälsovården eller hos din vårdcentral kan vara befogat.

Du är välkommen att ringa oss för att diskutera vidare tester och bedömning hos oss. Vi ger dig också en rekommendation om hur du kan gå vidare. 

Affektskola, ledarskap

Vill du veta mer om PGSI så följer du länken här nedan

Folkhälsomyndigheten föreslår 20-årsgräns på onlinespel

Folkhälsomyndigheten har lämnat in sitt remissyttrande över Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). Folkhälsomyndigheten välkomnar en översyn av regleringen av spelmarknaden, men menar att utredningen brister i de perspektiv som rör folkhälsa och spelproblem.

Folkhälsomyndigheten föreslår bland annat följande åtgärder för att stärka spelansvaret i spellagen:

  • Åldersgräns på onlinespel bör vara 20 år. Denna åldersgräns bör även gälla för landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform (poker).
  • Bonusar bör inte tillåtas i marknadsföring.
  • Spelansvarsutbildning ska vara obligatorisk i alla led i spelföretagen, det vill säga även för dem som arbetar med produktutveckling
  • Kundernas spelkonto bör redovisa de senaste 12 månadernas spelhistorik istället för de senaste 90 dagarna.

    Läs remissyttrandet här Folkhälsomyndigheten

    Läs också Svenska Spels debatt om spellicensutredningen Spelproblem måste minimeras

Alkoholrelaterade dödsfall omfattande

DEBATT
från DN Debatt 2017-07-23

Fyra riksdagsledamöter tillsammans med Sven Andréasson, professor i socialmedicin och alkoholläkare, efterlyser en ny expertmyndighet som tar alkoholfrågan på allvar. Bakgrunden är de omfattande alkoholrelaterade dödsfallen.

Läs mer här i DN Debatt