Alkoholrelaterade dödsfall omfattande

DEBATT
från DN Debatt 2017-07-23

Fyra riksdagsledamöter tillsammans med Sven Andréasson, professor i socialmedicin och alkoholläkare, efterlyser en ny expertmyndighet som tar alkoholfrågan på allvar. Bakgrunden är de omfattande alkoholrelaterade dödsfallen.

Läs mer här i DN Debatt