Spelproblem och arbetsplatsen – frågor


Den 11 oktober 2019 arrangerar Resurs Rehabilitering & Spelberoendes förening i Malmö en frukost med den övergripande frågan – hur kan arbetslivet möta spelproblem?

Vi har samlat in ca 70 svar som ställts  till personer som haft/har ett spelproblem. Även till chef/HR, fackligt aktiva, forskare eller på något sätt involverad i spelfrågan. 

Vi vill rikta ett stort tack till er för alla svar.

Vi återkommer med ett häfte med dessa svar för nedladdning.