Vår utgångspunkt är att människor är olika och därför behöver också stödet och vården anpassas därefter. Vi tror inte att enbart en metod är fungerande utan att människor behöver mötas med fler alternativ som passar den enskilde. Resurs Rehabilitering erbjuder därför flera olika insatser vid psykisk ohälsa eller alkohol- och drogproblem, som alla kännetecknas av korta beslutsvägar och snabb hantering till hjälp.

Unikt för de insatser vi erbjuder är att den anställde alltid är kvar i arbete under rehabiliteringen och alltså inte skickas iväg på någon institution. På så vis förlorar inte arbetsgivaren dyrbar arbetstid och den anställde ges möjlighet att få ett fungerande vardagsliv samt slipper sjukskrivning.

Claes Parck

Är socionom, leg psykoterapeut och handledare i psykodynamisk psykoterapi. Har bedrivit psykodynamisk psykoterapi i egen mottagning i Simrishamn sedan 1995 och Lund,Malmö sedan 2003. Har lång erfarenhet av arbete med beroendefrågor inom kommunal samt privat regi och har sedan 2001 bedrivit handledning/utbildning av personal grupper inom offentlig och privat regi.

Tele: 070-884 98 06
E-post: claes@resursrehabilitering.se

Christel Blondin

Programansvarig. Alkohol-, drog- och spelbehandlare samt handledare i beroendefrågor. Steg 1 utbildad i KBT och psykodynamisk terapi. Utbildad i gestaltterapi samt innehar behörighet för att leda affektskola. Christel arbetar även med psykisk ohälsa med företagshälsovården som uppdragsgivare.

Tele: 070-930 73 99
E-post: christel@resursrehabilitering.se

Jimmy Blondin

Har en högskoleutbildning inom sociala omsorgsprogrammet med socialpedagogisk inriktning. En utbildning för att arbeta med psykosocial behandling och med utsatta människor. Har många års erfarenhet av behandlingsarbete inom beroendevården, dels institutionsvård men också från öppenvård riktad till arbetslivet. Har även utbildning i 15- metoden och behörighet för att bedriva affektskola. Jimmy arbetar även med psykisk ohälsa med företagshälsovården som uppdragsgivare..

Tele: 070-867 77 02
E-post: jimmy@resursrehabilitering.se

Tommy Strömstedt - Rehabiliteringsrådgivare

Tommy har många års erfarenhet från den fackliga arenan som regionalt arbetsmiljöombud och utbildare i riskbruksfrågor. Med den bakgrunden har han också stor kompetens och erfarenhet om vad som gäller vid rehabilitering. Tommy är ansvarig för vårt spelprogram i Lund och har en utbildning från Folkhälsoinstitutet i spelbehandling.

Tele: 070 – 517 41 00
E-post: tommy@resursrehabilitering.se

Calle Fjellman - utbildning

Socionom och leg. psykoterapeut. Har framförallt arbetat med beroenderelaterad problematik, handledning av personalgrupper och utbildning inom den kognitiva psykoterapin. Calle är vår samarbetspartner och ansvarar för utbildning för behörighet att bedriva affektskola.

Vi finns i Lund och Växjö

Resurs Rehabilitering | Lupinvägen 8 |
362 51 Väckelsång
Org.nr 559085-4666

Telefon 070 – 867 77 02 | kontakt@resursrehabilitering.se

www.resursrehabilitering.se

Kontakta oss

Välkommen med intresseanmälan och prisförfrågan på vår utbildning för behörighet att bedriva affektskola.

Ställ gärna en fråga om vår rehabilitering, våra andra utbildningar, kurser eller seminarium.