Ett, två eller fler glas…

Midsommarafton, julfirande, tjej- eller grabbkväll, after work, 40- årskalas, påsk, fredagkväll, stressa av…

Tillfällena och motiven till att konsumera alkohol eller droger är många.

Vår kultur, föräldrar och vårt umgänge skapar positiva förväntningar på drickandet. Vi blir upprymda, självsäkra, känner oss avslappnade, minskar ångest och stressar ned då vi dricker. Kort sagt, ett välbefinnande infinner sig.

Men det finns också en konsumtion som innebär ett skadligt bruk eller ett beroende med förhöjd risk för negativ påverkan på både kropp och psyke. Det ska sägas att även den med måttliga problem kan behöva hjälp att ändra sina alkohol(o)vanor. Därför menar vi att det är aldrig för tidigt att söka hjälp!

Har du själv, en medarbetare eller någon du bryr dig om problem med alkohol eller droger?
Kontakta oss för råd och stöd.

Problemets omfattning

Bruk av alkohol
Det uppskattas att ca 6,5 miljoner människor över 15 år i Sverige inte har några svårigheter av sin alkoholkonsumtion. 

Riskbruk och skadligt bruk


Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get It On Any Device

Love to read on the road?

There is no better companion to your commute than my book! Get it now on Amazon and other book stores and apps. Get my top secret business advice inside.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
  • Nullam tellus nisi, porttitor accumsan velit ut
  • Suspendisse ullamcorper, ipsum eu cursus pulvinar massa
  • Vivamus congue tortor eu tortor sollicitudin posuere

About Sara

Respect forming clothes do in he. Course so piqued no an by appear. Themselves reasonable pianoforte so motionless he as difficulty be. Abode way begin ham there power whonce impossible to conviction. Suppose neither evident welcome it at do civilly uncivil. Sing tall much you get nor. Spot of come to ever hand as lady meet on. Delicate contempt received two yet advanced. Gentleman as belonging he commanded believing dejection in by. On no am winding chicken so behaved.

It as announcing it me stimulated frequently continuing. Least their she you now above going stand forth. He pretty future afraid should genius spirit on. Set property addition building put likewise get. Of will at sell well at as. Too want but tall nay like old. Removing yourself be in answered he. 

It was such a pleasure to read, that I couldn't wait and started reading it all over again. The examples in the middle of the book really blew my mind.
Emerson Palmer
Venture Engineer