Undersökning om drogtester i arbetslivet

Undersökning drogtester i arbetslivet

Undersökning om drogtester i arbetslivet. Vi  vänder oss till dig som är chef eller arbetar med HR- frågor och som hanterar detta på arbetsplatsen.
Drogtester på arbetsplatser har ökat snabbt under senare år. Resurs Rehabilitering uppmärksammade ökningen 2017 och skrev ett inlägg på hemsidan. Antalet tester som kommer in till Karolinska universitetssjukhuset och Unilabs, som analyserar proverna, har mer än fördubblats på tio år.
Enbart Karolinska utförde 105 000 tester förra året.
   Under vintern 2019/2020 blossade en debatt upp om narkotikan och drogtester i arbetslivet. Tidningen Dagens Arbete gjorde en längre reportageserie i frågan. 

Det finns en del kunskapsluckor bakom dessa siffror och vi vill med denna undersökning belysa något av detta. Tex uppnår arbetsgivaren målsättningen med drogtesterna? Hur ser vi på narkotikan versus alkoholen på arbetsplatserna? Vad händer vid ett positivt drogtest? Vad händer om man vägrar provtagning?  

Vi hoppas att ni vill ta er tid att besvara våra frågor som tar ca 5-6 minuter att gå igenom. Du som svarar är anonym. Vi kommer efter att ha fått in tillräckligt med svar sammanställa resultaten och publicera helheten med kommentarer i ett pdf-dokument på vår hemsida. 
Vår ambition är att ge ett underlag för diskussion på arbetsplatserna och bidra till debatten.  

Tack på förhand från oss på Resurs Rehabilitering.

Här finner du undersökningen Narkotikan i arbetslivet

Gruppledare, teambildning, chefsutbildning

Affektskola. Gruppledarutbildning Resurs Rehabilitering

Utbildning för behörighet att bedriva affektskola

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar professionellt med grupper eller psykoterapi. Som vill utveckla sitt arbete och öka förståelsen för Tomkins teori samt att arbeta med Affektskola. Men framför allt att du har stort intresse för affekter och vårt känsloliv.

Idag finns det affektskola både inom region, kommunala och privata verksamheter, och vi har haft förmånen att utbilda många av dessa verksamheterna.

Förkunskaper
Sökande till Affektskolan skall ha en basal kännedom om Tomkins affektteori. För er som har intresset men inga förkunskaper se litteraturförslag .

Upplägget
Utbildningen innefattar egna studier i affektteori, en kortare hemuppgift mellan tillfällena, hålla egna korta föreläsningar och praktisera gruppledarrollen. Allt i syfte att du skall känna dig förtrogen med både den teoretiska och praktiska delen i ledarskapet.

Stort utrymme lämnas för diskussioner och feedback.

Dag 1
Inleds med en längre föreläsning utifrån Silvan Tomkins affektteori. Vi går igenom de nio grundläggande affekterna och belyser kortfattat scriptteorin.

Dag 2 
Inleds med kort föreläsning om gruppledarrollen i Affektskolan följt av praktiska övningar

Dag 3
Inleds med reflektioner utifrån den hemuppgift samtliga deltagare har fått, följt av praktiska övningar.

Dag 4
Praktiska övningar, sammanfattning och avslutning

Utbildningen leds av:
Calle Fjellman, socionom, leg psykoterapeut

Claes Parck , socionom, leg psykoterapeut, utbildad handledare i psykodynamisk psykoterapi

Kostnad
12 000 kr exkl moms. Ingår kursmaterial, fika samt certifiering att leda Affektskola

Kontakt Claes Parck claes@resursrehabilitering.se 0708-84 98 06

Affektskola i samband med teambildning/handledning/ chefsutbildning

Vi erbjuder en 2 dagars utbildning för personalgrupper eller chefer som vill utveckla sin kommunikation med varandra och sina kunder. Detta koncept har genomförts både i mindre handlednings grupper samt i en hel förvaltningsgrupp om 60 personer.

Exempel på upplägg

Dag 1
Föreläsning : Tomkins affektteori 9:00-12:00

Grupparbete: Affekterna: Glädje, ilska, rädsla.   13:00-17:00

Dag 2
Grupparbete: Affekterna: Oro, skam 9:00-12:00

Uppföljning/sammanfattning: 13:00-15:00

Tider och upplägg korrigeras utifrån era behov. Vi erbjuder dessa kurser både i våra egna lokaler och hos er.

Vi har tillgång till trevliga lokaler på Österlen, Skillinge Hamn och kan tillsammans med lokala B&B erbjuda trevlig övernattning till humana priser.Bilder

Alternativt i Lund Klostergatan 3 B. bilder

Kostnad: 3200 kr /deltagare minimum 5 personer

Kontakt Claes Parck claes@resursrehabilitering.se
0708-84 98 06

Litteraturtips