Vårt fokus är att hjälpa anställda att hantera alkohol och narkotikaproblem som kan påverka arbetsprestationen, hälsan och välbefinnandet negativt

Samtal Resurs Rehabilitering

Inbjudan –  är vår arbetsplats stödjande?

Har ni en stödjande arbetsplats som möjliggör att medarbetarna söker support vid skadligt bruk av alkohol, narkotika och/eller psykisk ohälsa?
Vad är väsentligt för att skapa en stöttande arbetsmiljö?
Vid denna frukost kommer vi samtala om dessa frågor och peka på vad som kan behövas i verktygslådan.

Läs mer »

Svar om drogtester

Vår sammanställning av svaren från undersökningen om drogtester. som genomfördes 2020/21. Planen är att återkomma med en mer utförlig text och då med kommentarer.

Läs mer »

Svedala företagsmässa

Kom och prata med oss på Svedala företagsmässa lördagen den 23 april 2022. Vi finns där för att möta er och svara på frågor.

Läs mer »

Christel Blondin berättar om vårt arbetssätt

Christel Blondin, programansvarig Resurs Rehabilitering

Christel Blondin, programansvarig

Om vårt arbete

När vi talar om riskbruk och beroende så ska man veta att de flesta har både jobb, bostad, familj och ett relativt intakt socialt liv, med andra ord långt ifrån bilden av människan på parkbänken med ett tungt beroende.

Även de med måttliga problem kan behöva hjälp att ändra sin konsumtion.

En förhöjd och riskabel konsumtion,
så kallat riskbruk, kan leda till ökad ohälsa, sjukfrånvaro, felhantering och olycksrisk på en arbetsplats.
   De senaste årens forskning och det s.k. riskbruksprojektet har gett arbetsgivare goda motiv till att tidigt upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem.

Arbetet med alkohol och droger i arbetslivet har med åren utifrån kunskapsläget förändrats från att ensidigt fokusera på tungt beroende, breddats till att betrakta alkoholkonsumtionen på samma sätt som betydelsen av vad vi äter, motion och tobak. Alltså ett hälsofrämjande perspektiv som för oss bort från det moraliska synsätt som dominerat och som gör det möjligt att upptäcka riskabel hälsopåverkan tidigare.

Till förfogande finns olika insatser med flera olika kunskapsbaserade metoder. Det innebär korta interventioner, men utdraget över månader då tiden många gånger är avgörande för återhämtning och en ny livsstil.

Det viktiga för oss som samtalar med de anställda är att vara nyfiken på vem det är jag möter. Både beroendet och människor är olika och de behöver därmed olika stöd.

Vilka är fördelarna med vår verksamhet?

 • Snabb och konfidentiell hjälp
 • Medarbetaren är kvar i arbete under rehabiliteringen
 • Förebygga säkerhetsrisker
 • Minska sjukfrånvaron och dess kostnader
 • Förbättra medarbetarnas engagemang och moral
 • Minskad stress
 • Förbättra effektiviteten och produktiviteten
 • Stödjer ambitionen att locka och behålla den bästa personalen för din verksamhet
 • Stöd till chefer/HR vid hantering av svåra eller känsliga personalfrågor
 • Hjälper verksamheten att uppfylla sitt rehabiliteringsansvar
 • Bygger en hälsosam arbetsplats
Arbetsgivare och alkoholberoende på arbetsplatsen

Arbetsgivare

Osäkerhet för att ha fel, eller inte riktigt veta vad som gäller gör att man som chef ibland inte vet hur man ska agera på bästa sätt.

Testa dig själv Resurs Rehabilitering

Testa dig själv

Här finns tester för alkohol, droger och psykisk ohälsa som du själv kan göra

Tipssidan Resurs Rehabilitering

Tips

Här samlar vi litteraturtips, videoseminarium och övningar som kan vara till hjälp.

Här finns vi

Fri rådgivning

Ring eller maila oss idag!

close

Vill du hålla dig uppdaterad