Det är kanske inte alltid uppenbart vad som är orsaken till att en medarbetare fungerar sämre i arbetet, inte verkar trivas, har tappat intresset eller har återkommande korttidsfrånvaro. 

Anledningen kan vara en skadlig konsumtion av alkohol, droger, spel eller en psykisk ohälsa. 

Kontakta oss för rådgivning.

till arbetsgivare

Osäkerhet och rädsla för att ha fel, eller inte riktigt veta vad som gäller gör att man som chef ibland inte vet hur man ska agera på bästa sätt. 

Ta hjälp av  vår support till chefer och HR.

gör ett test

Här finns tester för alkohol, droger och psykisk ohälsa som du själv kan göra.

Klicka på bilden

Tips & Litteratur

Här samlar vi material, litteraturtips, videoseminarium och övningar som kan vara till hjälp.

Klicka på bilden

Följ oss

Dela

Facebook 0
Google+ 0
Twitter
LinkedIn 0

Frukostmöte Emmaboda

Frukostmöte i Emmaboda om alkohol, droger och spelproblem i arbetslivet. Hur kan du som chef/HR möta detta på arbetsplatsen? Vilket stöd finns för dig? Om detta kommer vi bla tala om under denna frukost.  Ni

Läs mer »

Spelproblem och AGS- fonden

“Enligt våra villkor för den privata sidan så kan vi i dagsläget tyvärr inte lämna någon ersättning för spelmissbruk.” Många arbetsgivare, privata och offentliga, ansöker inte sällan om ekonomiskt stöd från AFA- försäkring då rehabilitering

Läs mer »

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Från och med den 1 juli kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. och kan användas till åtgärder som kan

Läs mer »

Presentationsbilder att ladda ned

Under vecka 21 var Resurs Rehabilitering talare vid: “Från silen till pillret till….?”,Ronneby Brunn “De nödvändiga samtalen i arbetslivet”,Scandic, Kalmar Facebook 0 Google+ 0 Twitter LinkedIn 0

Läs mer »


Grupprehabilitering i Kalmar

Den 21 augusti planerar vi att starta upp vårt grupp program i Kalmar.
Under rehabiliteringen är man kvar i sitt arbete. 

Upplägget är 30 veckors program i grupp för alkohol- och drogproblem. En halvdag per vecka. 30 tillfällen under närmare ett år.

Läs mer här: Våra tjänster

 Resurs Rehabilitering startar öppenvård i grupp för alkohol och drogproblem vid årskiftet i:
– Växjö 
– Lund 
 
Läs mer här Öppenvård i grupp 

Ladda ned vår broschyr här
Hur många blev det?