Det är kanske inte alltid uppenbart vad som är orsaken till att en medarbetare fungerar sämre i arbetet, inte verkar trivas, har tappat intresset eller har återkommande korttidsfrånvaro. 

Anledningen kan vara en skadlig konsumtion av alkohol, droger, spel eller en psykisk ohälsa. 

Kontakta oss för rådgivning.

till arbetsgivare

Osäkerhet och rädsla för att ha fel, eller inte riktigt veta vad som gäller gör att man som chef ibland inte vet hur man ska agera på bästa sätt. 

Ta hjälp av  vår support till chefer och HR.

gör ett test

Här finns tester för alkohol, droger och psykisk ohälsa som du själv kan göra.

Klicka på bilden

Tips & Litteratur

Här samlar vi material, litteraturtips, videoseminarium och övningar som kan vara till hjälp.

Klicka på bilden

Spelproblem och arbetsplatsen

Om du är en person som haft/har ett spelproblem eller är chef/HR eller på något sätt involverad i spelfrågan så är vi tacksamma om du vill besvara våra frågor för att hjälpa oss ta upp väsentliga frågor.

Läs mer »

Policyn – är den ett bra stöd?

Policyn- är den ett bra stöd? En policy för alkohol/narkotika och spel på en arbetsplats tydliggör hur arbetsplatsen vill hantera dessa frågor. Hur gör vi?

Välkommen på frukost 26 april!

Läs mer »

Utbildningsdagar om spel och affekter

Thomas Nilsson, leg. psykolog från Sustainable Interaction kommer att bl a gå igenom spelmarknaden nationellt och internationellt och den nya spellagstiftning i Sverige, vad vi vet om förekomsten av spelberoende, vad spelberoende är och inte

Läs mer »

Beroendeprogram i Lund

Beroendeprogram i Lund, februari 2019.  Ca en miljon svenskar har en riskabel alkoholkonsumtion. De flesta återfinns i arbetslivet. Fem av sex som är beroende av alkohol söker inte hjälp. Studier har visat att en majoritet

Läs mer »

CHEF/HR-STÖD
Stöd till chef/HR i frågor inom ramen för arbetsmiljö och rehabiliteringslagstiftningen.
Vad kan du göra? Vad gäller? Vad är rimligt? 

Kontakta vår rådgivare Tommy Strömstedt

Läs mer här: Våra tjänster 

 Resurs Rehabilitering har öppenvård i grupp för alkohol och drogproblem  i:
– Växjö 
– Lund 
– Oskarshamn
– Kalmar
 
Läs mer här Öppenvård i grupp 

Ladda ned vår broschyr här
Hur många blev det?